فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
افزایش ۳۰ درصدی ترافیک معابر شهری کرج

افزایش ۳۰ درصدی ترافیک معابر شهری کرج

پلیس راهور استان البرز : همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید ترافیک در معابر درون شهری استان البرز به خصوص کرج ، حدود ۳۰% افزایش یافت.