فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
️تردد ساعتی ۱۷۰۰ خودرو از محورهای البرز

️تردد ساعتی ۱۷۰۰ خودرو از محورهای البرز

معاون هماهنگی عمرانی استان البرز با اشاره به اینکه ، میانگین تردد ساعتی در محور استان البرز ۴برابر سایر محورها در کشور است ، گفت میانگین تردد ساعتی در محورهای کشور حدود ۴۱۳ خودرو است ، ولی در استان البرز ۱۷۰۰ خودرو است.