فصد خون شرق تهران
تصاویری از ماهدشت

اینجا ماهدشت انتهای امام رضا هنوز میشه دید بعضی از جاهای ماهدشت بوی قدیم رو میده
عکس : عکاس شهر : آرمان زاهدی