فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
️دولت با تعطیلی پنجشنبه‌ها مخالفت کرد

️دولت با تعطیلی پنجشنبه‌ها مخالفت کرد

معاون پارلمانی رییس جمهور

طرحی که از سوی نمایندگان برای تعطیلی پنجشنبه‌ها تهیه شده بود برای دریافت نظرات بین دستگاه های اجرایی توزیع شد طرح در نهایت در هیات دولت مطرح و به رای گذاشته شد که اعضای هیات دولت به آن رای مخالف دادند

در صورت اجرای این طرح بسیاری از کارخانه‌ها و ادارات تعطیل می شوند و بار مالی قابل توجهی برای دولت دارد از این رو خلاف قانون اساسی است