فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
سقف تعهدات بیمه‌ای اربعین چقدر است؟

سقف تعهدات بیمه‌ای اربعین چقدر است؟

رییس سازمان حج و زیارت

️پوشش بیمه‌ای زائران اربعین شامل پرداخت هزینه‌های درمانی، بستری، بیمارستانی، اعمال جراحی به علت بیماری یا حادثه برای هر یک از بیمه‌شدگان زائر تا سقف ۲۷۵ میلیون ریال معادل ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود