فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
راه اندازی اولین خط تلفن چهار رقمی تاریخ سازمان بهشت زهرا (س)

راه اندازی اولین خط تلفن چهار رقمی تاریخ سازمان بهشت زهرا (س)

مدیر عامل سازمان بهشت زهرا (س)

اولین خط تلفن چهار رقمی تاریخ سازمان بهشت زهرا (س) با شماره ۱۵۳۰ برای ارائه خدمات راه‌اندازی شد که با انجام این کار جابه جایی متوفی در تهران از دو ساعت به زیر ۴۵ دقیقه کاهش می یابد.