فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
مردم آمار پزشکان بی‌کارتخوان را به ۱۵۲۶ اطلاع دهند

مردم آمار پزشکان بی‌کارتخوان را به ۱۵۲۶ اطلاع دهند

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کسانی که مکلف به نصب پایانه فروش یا صندوق مکانیزه فروش هستند، اگر این کار را انجام ندهند دو درصد از مجموع وجوه دریافتی‌ آنها مشمول جریمه خواهد بود. چقدرم که این جریمه بازدارندست قشنگ معلومه قراره پزشکان کارتخوان نصب کنند.

مردم آمار پزشکان بی‌کارتخوان را به ۱۵۲۶ اطلاع دهند

🔺مردم آمار پزشکان بی‌کارتخوان را به ۱۵۲۶ اطلاع دهند

🔹مدیرکل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی: کسانی که مکلف به نصب پایانه_فروش یا صندوق_مکانیزه فروش هستند، اگر این کار را انجام ندهند دو_درصد از مجموع وجوه دریافتی‌ آنها مشمول جریمه می‌شود.

🔸پ ن: چقدرم که این جریمه بازدارندست/n قشنگ معلومه قراره پزشکان کارتخوان نصب نکنن.