فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
️هر ساله بیش از ۸۰ هزار نفر به جمعیت البرز افزوده می شود

️هر ساله بیش از ۸۰ هزار نفر به جمعیت البرز افزوده می شود

استاندار البرز گفت هر ساله با فاکتور مهاجرت بیش از ۸۰ هزار نفر به جمعیت البرز افزوده می شود زیرا کسب و کار و زندگی در البرز جریان دارد و استانی تأثیرگذار در کشور هستیم