فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
هشدار ولیعهد عربستان

بلومبرگ: ولیعهد عربستان هشدار داده است ، جنگ این کشور (عربستان) با ایران می ‌تواند منجر به فروپاشی کامل اقتصاد جهانی شود

بن سلمان در مصاحبه با سی‌ بی ‌اس در برنامه «۶۰ دقیقه» ، گفته فشار غیر نظامی آمریکا و کشورهای اروپایی را با هدف جلوگیری از آنچه وی جاه طلبی ‌های ایران خواند ، ترجیح می ‌دهد