فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
تلاش دشمن به نبش قبر آرشیو روزنامه ها رسیده

تلاش دشمن به نبش قبر آرشیو روزنامه ها رسیده

🗞 رادیو فردا تصاویری از روزنامه خرداد ۶۱ منتشر کرده که در آن سید حسن نصرالله به عنوان سرپرست تیم والیبال #حرکت_امل لبنان در ایران حضور داشت.
وی در این مصاحبه به فارسی سخن گفته و ورزش را یکی از راه های مقابله با اسراییل دانسته.
او به خانواده های بمباران ایلام تسلیت گفته و از وضع ورزش در لبنان در سایه جنگ سخن می گوید.