فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
برخورد خودرو کادیلاک دیواره کوه

#حادثه
🚨برخورد خودرو کادیلاک با دیواره کوه در محدوده #حسنکدر ۴ مصدوم برجای گذاشت .

🔺مصدومین با ۲ سورت پروازی با بالگرد به مرکز درمانی منتقل شدند .