فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
حقوق نمایندگان مجلس بین۵  میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تا ۸ میلیون تومان است

🔺حقوق نمایندگان مجلس بین ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تا ۸ میلیون تومان است

بهمنی،نماینده ساوجبلاغ:
🔹حقوق نمایندگان مجلس بین ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تا هشت میلیون تومان است.
🔹دریافتی من در حال حاضر بین پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تا شش میلیون تومان است.