فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
بودجه حقوق کارمندان دولت در سال آینده چقدر افزایش می‌یابد؟

بودجه حقوق کارمندان دولت در سال آینده چقدر افزایش می‌یابد؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه
سال آینده حداقل باید ۳۳ هزار میلیارد تومان بیش از امسال برای افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان در نظر بگیریم و متوسط افزایش حقوق در سال آینده ۱۵ درصد خواهد بود