فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
بودجه حقوق کارمندان دولت در سال آینده چقدر افزایش می‌یابد؟

بودجه حقوق کارمندان دولت در سال آینده چقدر افزایش می‌یابد؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه
سال آینده حداقل باید ۳۳ هزار میلیارد تومان بیش از امسال برای افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان در نظر بگیریم و متوسط افزایش حقوق در سال آینده ۱۵ درصد خواهد بود