فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
خانه کشتی ماهدشت چه شد؟؟

♦️خانه کشتی ماهدشت چه شد؟؟

♦️ما در شهر ماهدشت یک قهرمان باتجربه ای ومربی که در بالاترین سطح ملی و به عنوان مدرس فدراسیون کشتی فعالیت دارد آیا وعده های که برای تاسیس خانه کشتی باهیاهوی خبری بعد از گذشت یک سال و چندی کجاست؟؟
خانه کشتی
♦️زمینی که واگذار شد آیا فرزندان این شهر آموزش داده شوند و بعد ها ماهدشت بتواند قطب بزرگی در کشتی کشور باشد
♦️چرا فردگرایی و دید حساداته نسبت به قهرمانان داشته باشیم وجود قهرمانی مانند محمد اصلانی طبق فرمایش امام جمعه ماهدشت نه تنها قدردان باشیم بلکه این افراد نعمت وبرکتی می باشند که دیگر تکرار نخواهند شد لطفا مسئولین شرایطی فراهم کنند که خانه کشتی شهر راه اندازی شود لذا از مسئولین شهر و بخصوص امام جمعه محترم شهر تقاضا رسیدگی داریم
ماهدشت را می توانیم مهد ورزش استان نام ببریم
و از آقای اصلانی هم علت توقف این پروژه بزرگ را خواهیم پرسید این در خواست خانه کشتی تقاضا و حق واقعی خیلی از کشتی گیران این شهر می باشد