فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
زن و شوهرهایی که برای مهمان، ساده می‌گیرند، مهمان‌دوست باقی می‌مانند.

🔸زن و شوهرهایی که برای مهمان، ساده می‌گیرند، مهمان‌دوست باقی می‌مانند.

🔸وقتی مهمان سادگی و راحت بودن صاحب‌خانه را مشاهده می‌کند در رفت و آمدهای بعدی احساس تکلُّف نمی‌کند.

🔹با این روش، به مهمان با زبان غیر مستقیم می‌گویید که اگر ما مهمان شما شدیم خودتان را به سختی نیندازید.

🔹 این سادگی باعث بیشتر شدن روابط و صله رحم می‌شود.

❌مهمانی‌ها را برای یکدیگر سخت نکنیم.