فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
هیچ یک از مناطق سطح استان البرز در یکسال گذشته در خشکسالی شدید قرار نداشته است

هیچ یک از مناطق سطح استان البرز در یکسال گذشته در خشکسالی شدید قرار نداشته است

براساس آمار مرکز خشکسالی ، وضعیت بارندگی در استان البرز (سال ۹۷ و ۹۸ تا شهریور) نسبت به سال ما قبل مناسب تر شده است ، و هیچ یک از مناطق استان البرز در خشکسالی شدید نبوده اند

حدود ۲۳% مساحت استان البرز در خشکسالی

🔴حدود ۲۳% مساحت استان البرز در خشکسالی

✅براساس آمار مرکز خشکسالی ، وضعیت بارندگی در استان البرز نسبت به سال قبل مناسب شده ، و برخی مناطق البرز از خشکسالی بیرون آمده است.