فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
دستور قلع و قمع بناهای حریم رودخانه کرج توسط شورای عالی امنیت ملی

دستور قلع و قمع بناهای حریم رودخانه کرج، توسط شورای عالی امنیت ملی

مدیر عامل شرکت آب منطقه ‌ای البرز

براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی ، تصرفات کنار رودخانه کرج باید قلع و قمع(تخریب) شود

این موضوع در طی سال ‌های گذشته به دلایل قانونی امکانپذیر نبوده است