فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
گوجه ارزان شد

📌گوجه ارزان شد

🔹قیمت گوجه فرنگی به شدت کاهش یافته و این محصول روی دست کشاورزان مانده، با این حال کارخانجات رب همچنان به گرانفروشی خود ادامه می دهند و قیمت هر قوطی ۸۰۰ گرمی رب حدود ١٨ هزارتومان است.