فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
️رب گوجه ارزان می‌شود

️رب گوجه ارزان می‌شود

رئیس اتحادیه مواد غذایی کرج بارندگی‌های اول امسال و افزایش میزان تولید گوجه فرنگی باعث شده نگرانی‌ در خصوص تولید رب وجود نداشته باشد
مردم هیچ نگرانی در خصوص تامین این محصول نداشته باشند و با توجه به کاهش قیمت گوجه فرنگی انتظار می‌رود طی روزهای آینده رب ارزان شود

رب گوجه ارزان می‌شود

رب گوجه ارزان می‌شود

رئیس اتحادیه مواد غذایی کرج

بارندگی‌های اول امسال و افزایش میزان تولید گوجه فرنگی باعث شده نگرانی‌ در خصوص تولید رب وجود نداشته باشد

مردم هیچ نگرانی در خصوص تامین این محصول نداشته باشند و با توجه به کاهش قیمت گوجه فرنگی انتظار می‌رود طی روزهای آینده رب ارزان شود