فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
تجمع مردم مقابل تأمین اجتماعی شعبه یک به دلیل تغییر ساعت

پیام شهروندی

تجمع مردم مقابل تأمین اجتماعی شعبه یک به دلیل تغییر ساعت

لطفا به استاندار و معاونین محترمشون بفرمایید اگر به هر علتی قراره کارمند ها دیرتر بیان سر کار قبلش یه اطلاع رسانی کنن تا مردم اینجوری معطل نشن

اطلاع رسانی ضعیف
رحمانیان پاسخگو باش

گوهردشت