فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
️اجرای طرح رسیدگی بالینی به درختان در کرج

️اجرای طرح رسیدگی بالینی به درختان در کرج

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج گفت
طرح رسیدگی بالینی به درختان مناطق ۱۰ گانه کرج در آستانه تغییر فصل و دمای هوا در دستور کار قرار گرفته است