فصد خون شرق تهران
۱۶ مهر روز جهانی کودک

امروز ۱۶ مهر روز جهانی کودک هست
این روزو به همه اونایی که هنوز کودک درونشون زنده اس
تبریک میگوییم