فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
عکس یک درخت توت در روستاى دروان

عکس یک درخت توت در روستاى دُروان
در اواسط تابستان از سمت کرج سبز
و از سمت دروان به علت هواى خنک زرد مى باشد
درخت جالبى بود
این درخت رو مرحوم آقاى
سرحدى صاحب لبنیات لار جنب مسجد جامع کرج کاشته بود
خدا رحمتش کنه