رونمایی و نقد کتاب شعر جغرافیای دور از دست های تو

کانون آفرینش های ادبی شهرستان ساوجبلاغ

 

رونمایی و نقد کتاب

مراسم رونمایی و نقد کتاب از عضو فعال کانون آفرینش های ادبی شهرستان ساوجبلاغ، سرکار خانم آزاده رضایی برگزار می گردد. این کتاب مجموعه شعر با عنوان جغرافیای دور از دست های تو  و با حضور جمعی از شعرای شهرستان ساوجبلاغ، نظرآباد و آبیک رونمایی می شود.