فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
پلمپ ١٣ گاراژ غیر مجاز تفکیک ضایعات در اسلام اباد

🔺پلمپ ١٣ گاراژ غیر مجاز تفکیک ضایعات در اسلام آباد

🔹به دستور مقامات قضایی توسط معاونت خدمات شهری منطقه۱ ، سیزده گاراژ غیر مجاز تفکیک #ضایعات و #زباله پلمپ گردید

🔹این اقدام در جهت حفظ #بهداشت محیط وجلوگیری از شیوع انواع بیماریها و آلودگیهای زیست محیطی انجام شد