فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
فقر ظاهری در کمالشهر کرج

فقر ظاهری در کمالشهر کرج

در حالیکه مدیران خیلی از شهرها در حال از بین بردن زوائد بصری هستند تا آرامش به سیما و منظر شهرهایشان بازگردد، ولی در کمالشهر (ابتدای خرمدشت) ظاهراً هیچ مدیری برایش این موضوع مهم نیست

پ ن آقای شهردار وقت کردید دستی هم به سر و گوش شهری‌ بکشید که هر روز داره با این تابلوها زشت‌تر میشه