فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
زیباسازی فقط کار شهرداری نیست

🔺 #زیباسازی فقط کار شهرداری نیست

🔹تصاویری از آویزان کردن فرش های یک فروشگاه روی نرده های خیابان بهشتی، پرترددترین خیابان #کرج/عکس: آوای شهر

🔸پ ن: به جای این همه عوارض، اگر جریمه از واحد‌های #زشت‌کننده‌شهر گرفته بشه، کسی جرأت نمیکنه با ظاهر شهر, از این کارا کنه.

#سرطان_ظاهری
#خود_انسان_بین
#چهارراه_طالقانی