فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
روز پانزدهم اکتبر «روز جهانی زنان روستایی»

روز پانزدهم اکتبر برابر با بیست و سوم مهر در تقویم سازمان ملل، «روز جهانی زنان روستایی» نام گرفته است عکس فوق که صفحه نخست یکی از آثار دکتر مهراب رجبی (البرزپژوه) است به مناسبت این روز در کانال البرزنامه منتشر شده است