فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
افزایش ساخت وسازهای غیر مجاز در خیابان زیبادشت

افزایش ساخت وسازهای غیر مجاز در خیابان زیبادشت

محمدشهرسلام عضو شورای شهر محمدشهر گفت به تعداد ساخت و سازهای غیرمجاز در خیابان زیبادشت همینطور دارد اضافه می شود

به گزارش خبرنگار محمدشهرسلام مرتضی کولیوند در طی توضیحات خود در صحن علنی جلسه اخیر شورای شهر ضمن اعلام خبر فوق افزود مسئولین ذیربط، و همچنین مدیریت شهری محمدشهر بهتر است هرچه سریعتر طرح و تصمیم خود را در خصوص منطقه کارگاهی زیبادشت و خیابان منتهی به کارگاه های این نقطه از شهر را ارائه و اتخاذ کنند (تا ضعف نظارت و نبود طرح و برنامه ریزی مشخص در این رابطه، وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز در این نقطه را بیش از این گسترده نکند )

این عضو پارلمان شهری محمدشهر اضافه کرد اگر قرار است شهرداری محمدشهر به ازای خدماتی که در این منطقه انجام می دهد بهای خدماتی دریافت نکند پس اصولا خدمت رسانی به آن نقطه چه نفعی برای شهر دارد؟ در نتیجه بایستی هرچه سریعتر موضع عملیاتی مدیریت شهری محمدشهر در این خصوص تصریح شود تا از ضرر و زیان بیشتر جلوگیری شود