فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
️ تخریب ساخت و ساز های غیر مجاز در اراضی کشاورزی و باغات شهر مشکین دشت با حکم دادستانی

️ تخریب ساخت و ساز های غیر مجاز در اراضی کشاورزی و باغات شهر مشکین دشت با حکم دادستانی

باقری رئیس امور اراضی جهاد فردیس با اشاره به اینکه اراضی کشاورزی جهاد کشاورزی با امنیت غذایی مردم ارتباط مستقیم دارد و در هر نقطه از شهرستان فردیس این اراضی به بافت مسکونی یا باغ ویلا تبدیل شود با آن برخورد قانونی خواهد شد واین تغییر کاربری ها منجربه تخریب خواهد شد