فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
تخریب ساخت و ساز غیر مجاز در حریم شهر

💢تخریب ساخت و ساز غیر مجاز در حریم شهر

🔹کلیه ساخت و ساز های صورت گرفته در ملکی واقع در حریم شهر با حضور نماینده محترم قضایی و نیروهای امنیتی تخریب و رفع آثار گردید .
🔹در این گزارش آمده است مسئول حقوقی شهرداری گرمدره اظهار کردند از آنجاییکه یکی از مهم ترین وظایف هر شهرداری صیانت از حقوق شهروندان و حفظ حرایم شهر از دست درازی افراد سود جو و فرصت طلب میباشد . لذا در همین راستا طی هماهنگی و اخذ دستور مقام محترم قضایی مبنی بر تخریب ساخت و ساز هایی که در ملک مذکور به وقوع پیوسته بود اقدام گردید .
🔹صفری افزود ضمن تقدیر و تشکر از حمایت های دستگاه محترم قضایی در برخورد با متخلفین و متجاوزین به حقوق شهروندی زحمات نیرو های محترم یگان ویژه و پرسنل خدوم کلانتری ۳۴ گرمدره که امنیت اجرای حکم و دستور قضایی را به عهده داشتند  اعلام کرد شهرداری به هیچ عنوان در برخورد با چنین مواردی کوتاهی نخواهد نمود.