فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
بازگشت ساعت کاری ادارت البرز به حالت عادی

بازگشت ساعت کاری ادارت البرز به حالت عادی

طبق اعلام قبلی استانداری البرز ، ساعت کاری ادارات استان البرز از فردا (۱۳ مهرماه) به حالت قبل باز می گردد و زمان شروع کار دستگاه های اجرایی استان ساعت ۷/۳۰ دقیقه صبح می باشد