فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
خبرنگار شبکه فونیکس چین قبل از مصاحبه با سرلشکر باقری

خبرنگار شبکه فونیکس چین قبل از مصاحبه با ⁧ سرلشکر باقری⁩ توجیه می‌شود که در سفارت جمهوری اسلامی ایران باید پوشش مطابق با قوانین ایران را رعایت کند و سپس برای مصاحبه مقابل عالی‌ترین مقام نظامی ایران بنشیند

‏باشد که دیگران هم یاد بگیرند