فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
آموزش و پرورش استان البرز بر سرویس های مدارس خارج از شبکه در البرز مسئولیتی ندارد

آموزش و پرورش استان البرز بر سرویس های مدارس خارج از شبکه در البرز مسئولیتی ندارد

مدیر اداره انجمن اولیا و مربیان اداره آموزش و پرورش استان البرز ساماندهی سرویسهای دانش آموزان باید از طریق مدرسه محل تحصیل دانش آموز و مدیر آن مدرسه صورت پذیرد/و آموزش و پرورش البرز نسبت به سرویس هایی که خارج از سامانه سپند سرویس حمل و نقل دانش آموزی باشد ، هیچگونه مسوولیت و نظارتی ندارد