فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
نقش سلبریتی های عربی در آشوبهای اخیر عراق

نقش سلبریتی های عربی در آشوبهای اخیر عراق

سلبریتی های جهان عرب با انتشار پیام های تحریک آمیز ، نقشی محوری در گسترش آشوب و تخریبگری در اعتراضات اخیر عراق داشتند
دادن نقش محوری به سلبریتی ها در جوامع غیر غربی در حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی یکی از ابر پروژه های سرویسهای جاسوسی غرب است که بتوانند جوامع هدف را در مقابل نظام سیاسی و حاکمیت آنها مدیریت و مهندسی اجتماعی کنند
حوادث چند سال اخیر در عراق و ایران با نقش آفرینی و فتنه انگیزی سلبریتی ها نشان داد که این جماعت فاقد اصالت ابزار جدید استعمارگران هستند