فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
نقش سلبریتی های عربی در آشوبهای اخیر عراق

نقش سلبریتی های عربی در آشوبهای اخیر عراق

سلبریتی های جهان عرب با انتشار پیام های تحریک آمیز ، نقشی محوری در گسترش آشوب و تخریبگری در اعتراضات اخیر عراق داشتند
دادن نقش محوری به سلبریتی ها در جوامع غیر غربی در حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی یکی از ابر پروژه های سرویسهای جاسوسی غرب است که بتوانند جوامع هدف را در مقابل نظام سیاسی و حاکمیت آنها مدیریت و مهندسی اجتماعی کنند
حوادث چند سال اخیر در عراق و ایران با نقش آفرینی و فتنه انگیزی سلبریتی ها نشان داد که این جماعت فاقد اصالت ابزار جدید استعمارگران هستند