فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
اقدام نظامی، به جنگ تمام عیار منجر می شود

🔴اقدام نظامی ، به جنگ تمام عیار منجر میشود.

✅سی ‌ان ‌ان به نقل از ظریف/هشدار داد ، هرگونه اقدام نظامی علیه حاکمیت ایران به «جنگی تمام عیار» منجر می شود ، و همچنین به کشته شدن تعداد زیادی از متجاوزین نیز منجر خواهد شد.