فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
سریعترین شناور تندروی ایران امروز رونمایی می‌شود

سریعترین شناور تندروی ایران امروز رونمایی می‌شود

فرمانده نیروی دریایی سپاه
امروز از شناورهای دریایی تا ۹۰ نات سرعت رونمایی می‌شود
به امید خدا در آینده نزدیک به سمت شناورهای تندرو با سرعت ۱۰۰ نات خواهیم رفت
بیگانگان حاضر در منطقه مخل امنیت در منطقه خلیج‌فارس هستند