فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
خداروشکر باب بی فرهنگی در کرج باز شد

🔺خداروشکر باب بی فرهنگی در کرج باز شد

🔹وقتی با #تخلفات_صنفی با قاطعیت برخورد نشه، کسبه های دیگر هم از بی‌قانونی سوءاستفاده می‌کنند.

🔸پ ن:, آقای #حصاری، رئیس اتاق اصناف و آقای #سرحدی، رئیس اتحادیه چایخانه داران، چشمانتنو باز کنید.