فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
آیا مسئولین در انتظار مرگ باغشهر محمدشهر هستند؟ زنگها برای که به صدا در می آیند؟

آیا مسئولین در انتظار مرگ باغشهر محمدشهر هستند؟ زنگها برای که به صدا در می آیند؟

شهرصدا شهروندی در پیامی ارسالی به کانال تلگرامی محمدشهر نوشته است این عکس خالی کردن فاضلاب آلوده گازوییلی پای درختها در خیابان ۱۰۰ هکتاری عباس آباده (را نشان میده) لطفا مسئولین پیگیری کنند تا دوباره شاهد اینچنین ناهنجاریهایی نباشیم