فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
اعتراض یک شهروند فردیسی به تعداد افزایش حیوانات موذی

اعتراض یک شهروند فردیسی به تعداد افزایش حیوانات موذی با رها کردن موش در دفتر شهردار

فرار روبه جلوی سرپرست شهرداری فردیس

ماجرا از این قرار است ، که دیروز یک شهروند فردیسی با مراجعه به دفتر شهردار ، در حرکتی اعتراضی نسبت به افزایش تعداد حیوانات موذی در شهر ۲ موش را از گونی خارج و رهاسازی می کند

سرپرست شهرداری فردیس درباره این اتفاق ، گفته است شهرداری به صورت مستمر وظایف قانونی که بر عهده دارد را انجام می دهد ، و از روز گذشته مدارک و مستندات مرتبط با اقدامات حوزه خدمات شهر را در منطقه یک و دو شخصا رصد کردم/و این نوع اقدام زیبنده نبوده و در شان یک شهروند فردیسی نیست ، و من شخصا این سبک اعتراض را به عنوان یک شهروند نمی پسندم