فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
سدمعبر برای فردیس تبدیل به یک معضل شده و چهره شهر را زشت کرده است

🔺عضو شورای شهر فردیس:

🔹سدمعبر برای فردیس تبدیل به یک معضل شده و چهره شهر را زشت کرده است.

🔸پ ن: یادش بخیر، یک زمانی در فردیس شهرداری وجود داشت که اولین مرکز ساماندهی_دستفروشان رو راه اندازی کرد و هیچ دستفروشی در سطح شهر دیده نمی‌شد؛ شما حالا مصاحبه کن.