فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
صدای شهروند

#صدای_شهروند

🔸️مکانی که ملاحظه میکنین روبروی کوی راشته معروف به شن چاله است که آب سطح شهر ماهدشت که به این مکان سرازیر میشود

مسولین شهری خدمتی که به کوی راشته انجام نداده اند و این روستا از کوچکترین امکانات رفاهی و تفریحی محروم است و با این کار حق خود را به مردم این روستا ادا کردن..

حال جای سوال است اگریکی از مسئولین در این روستا زندگی میکرد حاضر میشد که این فاضلاب به اینجا سرریز کند و با کوچکترین باد بوی ناخوشایندی منطقه کوی راشته رافراگیرد؟/n

از مسولین محترم تقاضا داریم حداقل اگر خدمتی به این روستا نمیکنند باعث رنجش خاطر مردم این روستا هم نشوند