فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
طلا و اشیاء قیمتی را در خانه نگهداری نکنید

طلا و اشیاء قیمتی را در خانه نگهداری نکنید
به گزارش پلیس امروزه سارقین به کمک یک نرم افزار خاص که در موبایل نصب می شود، قادرند موقعیت طلا و اشیاء قیمتی را در خانه بطور دقیق شناسایی کنند پلیس پیشنهاد می کند این اشیاء را در گاوصندوق یا صندوق امانات بانک نگهداری کنید
ما پیشنهاد می کنیم آنها را در صندوق امانات بانک ملی یا تجارت و که در نزدیکی منزلتان هست به امانت بگذارید البته همه ی بانکها صندوق امانات ندارند و یا اگر داشته باشند اغلب فضای خالی برای نگهداری از اموال شما را ندارند لازم است ابتدا بررسی و تحقیق کرده و سپاس برای امانت سپاری مراجعه نمایید
آنطور که ما شنیده ام و اگر منزلتان به عظیمیه نزدیک است بانک رفاه میدان مهران فضای خالی کافی داشته ودر ازاء دریافت دو میلیون تومان ودیعه، امانات را می پذیرد