فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
‏بخشی از پرونده فساد دو نماینده مجلس در نامه توکلی

🔸‏بخشی از پرونده فساد دو نماینده ‎#مجلس منتشره در نامه توکلی:

▪️ تبانی در خرید شش هزار خودرو به صورت رانتی
▪️ خرید چند صد کیلو طلا
▪️خرید و احتکار میلیون‌ها پوشک بچه- معروف به بحران پوشک
⁦▪️⁩ همکاری با یکی از متهمان پرونده خرید ۳۰ هزار سکه دولتی