فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
پیام شهروندی

پیام شهروندی

از اعضای شورای شهر و شهردار محترم و مسولین تقاضای رسیدگی برای رفع مشکل کانال انتهای کوهک کوچه” شهیدطالقانی،بسیج،وحدت که به دلیل اب گرفتگی و لجن زار شدن وبوی نامطبوع که سبب آزار اهالی این بخش از شهر گشته ،اهالی چندین بار از بخش های مختلف شهرداری و شورا درخواست نموده اند که هیچ رسیدگی نشده خواهشمندیم به مطالبات ساکنین رسیدگی فرمایید

ضمنا طی یک استشهادیه وارائه آن به شهرداری و پیگیری اهالی شهردار مرحوم مهندس قدوسی به بخش عمران دستور رسیدگی را داده اند ولی ترتیبی صورت نگرفته و با توجه به نزدیک شدن به فصل بارندگی احتمال سیلابی شدن آب گرفتگی وبروز خسارت به ساکنین وجود خواهد داشت