فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
️هیچ کلاسی در البرز با بخاری نفتی گرم نمی شود

️هیچ کلاسی در البرز با بخاری نفتی گرم نمیشود

مدیرکل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان البرز هیچ کلاس درسی در استان با بخاری نفتی گرم نخواهد شد ، و بیش از سه میلیارد برای ایمن سازی در این مورد اختصاص یافته است.