فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
‏پزشکان برای استفاده از کارتخوان نیاز به آموزش دارند!

‏سازمان نظام پزشکی نامه داده که ‎#پزشکان برای استفاده از ‎#کارتخوان نیاز به آموزش دارند و تا برگزاری آموزش ثبت کارتخوان را به عقب بیاندازید

کاش رئیس سازمان مالیاتی هم جواب دهد که هر پزشکی به نزدیک ترین بقالی محل مراجعه کند و نحوه استفاده از کارتخوان و پرداخت مالیات را از او بیاموزد.
#فرار_مالیاتی_پزشکان