فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
️از اشتراک‌ ‌تصاویر خصوصی در فضای مجازی بپرهیزید

️از اشتراک‌ ‌تصاویر خصوصی در فضای مجازی بپرهیزید

سرهنگ محمد اقبالی، رئیس پلیس فتای استان البرزبا اشاره به لزوم مراقبت از عکس‌های خصوصی برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده در فضای مجازی، اظهار داشت

شهروندان باید در اشتراک‌گذاری عکس‌ها در فضای مجازی دقت لازم را داشته باشند لزومی ندارد عکس‌های مربوط به جشن تولد و یا مراسمات خصوصی در فضای مجازی به اشتراک‌ گذاشته شود

متاسفانه به کرات مشاهده شده که عکس‌های به اشتراک گذاشته شده در فضای مجازی مورد سو استفاده برخی افراد قرار می‌گیرد

️از اشتراک‌ ‌تصاویر خصوصی در فضای مجازی بپرهیزید

️از اشتراک‌ ‌تصاویر خصوصی در فضای مجازی بپرهیزید

سرهنگ محمد اقبالی، رئیس پلیس فتای استان البرزبا اشاره به لزوم مراقبت از عکس‌های خصوصی برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده در فضای مجازی، اظهار داشت

شهروندان باید در اشتراک‌گذاری عکس‌ها در فضای مجازی دقت لازم را داشته باشند لزومی ندارد عکس‌های مربوط به جشن تولد و یا مراسمات خصوصی در فضای مجازی به اشتراک‌ گذاشته شود

متاسفانه به کرات مشاهده شده که عکس‌های به اشتراک گذاشته شده در فضای مجازی مورد سو استفاده برخی افراد قرار می‌گیرد