فقر ظاهری در کمالشهر کرج

فقر ظاهری در کمالشهر کرج

در حالیکه مدیران خیلی از شهرها در حال از بین بردن زوائد بصری هستند تا آرامش به سیما و منظر شهرهایشان بازگردد، ولی در کمالشهر (ابتدای خرمدشت) ظاهراً هیچ مدیری برایش این موضوع مهم نیست

پ ن آقای شهردار وقت کردید دستی هم به سر و گوش شهری‌ بکشید که هر روز داره با این تابلوها زشت‌تر میشه