فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
جریمه ۷ میلیاردی قاچاقچی دارو در البرز

جریمه ۷ میلیاردی قاچاقچی دارو در البرز

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از جریمه ۷ میلیارد ریالی یک قاچاقچی دارو در البرز خبر داد و گفت این داروها در فضایی کاملا غیر بهداشتی و خارج از شبکه نگهداری می ‌شدند ، و مورد تأئید وزارت بهداشت و درمان پزشکی هم نبوده اند.

جریمه ۷ میلیاردی قاچاقچی دارو در البرز

🔺جریمه ۷ میلیاردی قاچاقچی دارو در البرز

🔹مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از جریمه ۷ میلیارد ریالی یک قاچاقچی دارو در البرز خبر داد و گفت : این داروها در فضایی کاملا غیر بهداشتی و خارج از شبکه نگهداری می ‌شدند ، و مورد تأئید وزارت بهداشت و درمان پزشکی نبوده است.